LẮP ĐẶT CHUỖI HỆ THỐNG CAMERA SIÊU THỊ METRO

Thời gian : năm 2017 – 2018

Chủng loại: toàn bộ các hệ thống camera an ninh

 

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT TOÀN BỘ CAMERA SĂNG DẦU BẮC KẠN

Thời gian : năm 2017 – 2018

Chủng loại: HikVision

LẮP ĐẶT CAMERA CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Thời gian : năm 2016 – 2018

Chủng loại: Hikvision – samtech

LẮP ĐẶT CAMERA AN NINH VĂN PHONG – CÔNG TY

Thời gian : năm 2015 – 2018

Chủng loại: Panasonic – hikvision – samtech – sambo

HỆ THỐNG CAMERA- CHUÔNG CỬA- CHUÔNG BÁO ĐỘNG NHÀ RIÊNG

Thời gian : năm 2015 – 2018

Chủng loại: Tất cả

CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ SƯỞNG SẢN XUẤT

Thời gian : năm 2015 – 2018

Chủng loại: Panasonic – hikvision – sambo

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT CAMERA TRƯỜNG HỌC

Thời gian : năm 2017 – 2018

Chủng loại:  hikvision – samtech – sambo

LẮP ĐẶT CAMERA  CỬA HÀNG BUÔN BÁN

Thời gian : năm 2015 – 2018

Chủng loại:  hikvision – samtech – sambo

CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT CAMERA KHU CÔNG NGHIỆP

Thời gian : năm 2017 – 2018

Chủng loại:  Panasonic – sambo

Khách hàng có nhu cầu - Chúng tôi có giải pháp